Oferta: ds. rejestracji stanu cywilnego

Data publikacji: 2024-06-11
Nr ref.: SC/93/2024
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko: ds. rejestracji stanu cywilnego

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego
 • sporządzanie protokołów, projektów aktów oraz odpisów aktów stanu cywilnego
 • aktualizowanie rejestru PESEL w zakresie nadawania numeru, usuwania niezgodności, występowania z wnioskami o ich usunięcie, informacji z zgonie oraz o unieważnieniu dowodu osobistego
 • prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego
 • przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego
 • prowadzenie postępowań związanych z unieważnianiem aktów stanu cywilnego i wzmianek dodatkowych
 • prowadzenie spraw związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy administracyjnej związanej ze bezpośrednią obsługą klienta
 • znajomość przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • wysoki poziom umiejętności społecznych, w tym profesjonalnej obsługi klienta
 • umiejętność stosowania przepisów prawnych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe - administracyjne, nauki społeczne, ekonomiczne
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • doświadczenie w pracy administracyjnej związanej ze stosowaniem przepisów prawnych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - ul. Libelta 16/20
 • praca  administracyjna przy komputerze z bezpośrednią obsługą klienta
 • bezpośredni kontakt z i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-06-24.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa-Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2024-06-11 00:00
Opis zmian: Link do oferty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2024-06-11 11:32