Oferta: ds. rozliczeń podatkowych od osób fizycznych

Data publikacji: 2024-06-12
Nr ref.: OR/95/2024
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: ds. rozliczeń podatkowych od osób fizycznych
Informacje dodatkowe: Oddział Spraw Pracowniczych

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw :
 1. związanych z obsługą wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych, nagród, stypendiów i ekwiwalentów dla kontrahentów zewnętrznych - m.in.: diet radnych, samorządów osiedlowych, stażystów, stypendystów
 2. z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Urzędu i kontrahentów zewnętrznych - prowadzenie dokumentacji podatkowej, wydawanie zaświadczeń, sporządzanie deklaracji podatkowych, współpraca z Urzędem Skarbowym
 3. w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - m.in.: zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • doświadczenie w zadaniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • skrupulatność, dokładność
 • znajomość obsługi pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w sektorze publicznym
 • kursy kadrowo-płacowe

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - pl. Kolegiacki 17
 • praca administracyjna przy komputerze
 • kontakt z pracownikami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu wizerunku Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-07-22.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2024-07-15 00:00
Opis zmian: Przedłużenie terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2024-07-15 12:18