Oferta: inspektor ochrony danych miejskich jednostek organizacyjnych

Data publikacji: 2024-07-05
Nr ref.: CC/105/2024
Wydział: Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa
Stanowisko: inspektor ochrony danych miejskich jednostek organizacyjnych

Zakres podstawowych czynności

 • ochrona danych osobowych we wskazanych miejskich jednostkach organizacyjnych:

- informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach dotyczących ochrony danych

- monitorowanie przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych oraz udzielanie pracownikom merytorycznego wsparcia w ww. zakresie

- pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących

- przeprowadzanie postępowań wyjaśniających incydenty naruszenia ochrony danych osobowych oraz podejmowanie działań naprawczych

- konsultowanie i opiniowanie umów i innych instrumentów prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych

- nadzorowanie rejestrów z obszaru ochrony danych osobowych

 • podejmowanie działań optymalizujących standardy ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji poprzez:

- przygotowywanie projektów wybranych dokumentów oraz doskonalenie procesów z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

- prowadzenie szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • 3-letni staż pracy
 • roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem analiz dokumentacji lub opiniowaniem prawnym lub wydawaniem decyzji administracyjnych
 • wiedza z zakresu stosowania procedur polityki bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • aplikacja radcowska, adwokacka
 • studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, zarządzania
 • doświadczenie na stanowisku inspektora ochrony danych lub administratora bezpieczeństwa informacji

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-07-22.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Ajchsztet
Data wytworzenia informacji: 2024-07-05 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Ajchsztet
Data i godzina publikacji: 2024-07-05 12:46