Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania - kadencja 2002-2006