Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji) - prowadzone sprawy

Rejestracja pojazdów

Zgłoszenie nabycia / zbycia / wyrejestrowanie pojazdu

Uprawnienia do kierowania pojazdami

Dowód osobisty

Ewidencja ludności

Stacje Kontroli Pojazdów

Ośrodki Szkolenia Kierowców

Stowarzyszenia i fundacje

Wybory