Uchwała nr LXXXVIII/493/93 z dnia 1993-07-27

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXXVIII/493/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej nar. Budziszyńskiej

Data podjęcia:

1993-07-27

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1993-07-27 00:00:00.0