Uchwała nr LVI/1037/VIII/2021 z dnia 2021-12-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/1037/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2022 r.

Data podjęcia:

2021-12-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • różne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-16 10:12:56.0