Uchwała nr LXIX/1239/VIII/20/2022 z dnia 2022-07-12

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Stanowisko Nr LXIX/1239/VIII/20/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na obszarze mokradeł w dolinie Górczynki oraz ochrony tego terenu przed zabudową.

Data podjęcia:

2022-07-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-07-18 13:01:09.0