Oferta: ds. księgowości podatkowej

Data publikacji: 2021-05-28
Nr ref.: FN/85/2021
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. księgowości podatkowej
Informacje dodatkowe: Oddział Podatków i Opłat Lokalnych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-07-01

Zakres podstawowych czynności

 1. prowadzenie księgowości podatkowej oraz jej dokumentacji:
 • prowadzenie ewidencji i księgowanie wyciągów bankowych oraz kontrolowanie ich zgodności,
 • dekretowanie dokumentów zgodnie z planem kont
 • kontrolowanie rejestrów przypisów i odpisów należności podatkowych
 • ewidencjonowanie prognozowanych odsetek naliczonych od zaległości podatkowych
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald
 1. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością budżetową:
 • sporządzanie okresowych sprawozdań - Rb27S, oraz informacji o  zaangażowaniu wydatków budżetowych -  Rb-N, Rb-Z; informacji o stanie mienia komunalnego, o zaległościach przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostki
 1. nadzorowanie poprawności operacji księgowych w systemie KSAT

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe  
 • doświadczenie w obszarze księgowości lub działach finansowych      
 • znajomość przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, postępowanie egzekucyjne w administracji, o podatkach i opłatach lokalnych
 • umiejętność analizowania danych finansowych i sporządzania sprawozdań

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne
 • studia podyplomowe z zakresu rachunkowości  lub finansów publicznych  
 • doświadczenie w księgowości podatkowej
 • doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta w administracji publicznej lub w obszarze usług finansowo - podatkowych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_Fn_85_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2021-07-01
Opis zmian: FN/85/2021 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2021-07-01 12:17