Oferta: ds. obsługi zadłużenia

Data publikacji: 2021-03-24
Nr ref.: FN/44/2021
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. obsługi zadłużenia
Informacje dodatkowe: Oddział Realizacji Budżetu Miasta. Miejsce pracy: pl.Kolegiacki 17

Zakres podstawowych czynności

 • analiza płynności finansowej budżetu i zadłużenia Miasta, w tym m.in.:

-       obsługa finansowa zaciągniętych przez Miasto kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji

-       prowadzenie spraw związanych z umową obsługi bankowej budżetu Miasta, współpraca z bankiem, wydziałami Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi

-       prowadzenie ewidencji lokat bankowych i monitorowanie stanu środków na rachunkach bankowych Miasta i jednostek podległych

-       prowadzenie spraw dotyczących udzielonych przez Miasto poręczeń i umów wsparcia

-       sporządzanie analiz dotyczących instrumentów finansowych stosowanych przez Miasto

-       analiza danych finansowych oraz sporządzanie prognoz finansowych związanych z zadłużeniem i jego obsługą

-       przygotowywanie danych do oceny ratingowej Miasta oraz do analiz społeczno-gospodarczych Miasta

-       przygotowywanie wniosków do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wydania opinii dotyczących możliwości spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - ekonomiczne
 • doświadczenie w sektorze bankowym w zakresie obsługi klientów instytucjonalnych lub w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z obsługą finansową   
 • wiedza z zakresu finansów publicznych, w tym zagadnień zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego  
 • wysoki poziom zdolności analitycznych
 • umiejętność sporządzania raportów i analiz finansowych
 • sprawna obsługa pakietu MS Office (zwłaszcza Excel) i bankowości elektronicznej
 • profesjonalizm w zakresie współpracy z instytucjami finansowymi i podmiotami publicznymi

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu bankowości lub finansów
 • doświadczenie w obsłudze zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych  

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • kontakt z instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-04-25.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-03-30
Opis zmian: termin składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maria Kuśnierz
Data i godzina publikacji: 2021-03-30 10:11