Oferta: ds. podatków od nieruchomości

Data publikacji: 2021-06-29
Nr ref.: FN/104/2021
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. podatków od nieruchomości
Informacje dodatkowe: Oddział Podatku od Nieruchomości Osób Prawnych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-07-28

Zakres podstawowych czynności

 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości osób prawnych, m.in.:
 • sprawdzanie danych o nieruchomościach w elektronicznych księgach wieczystych
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podatkowej nieruchomości
 • opracowywanie materiałów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skutek złożonych odwołań/zażaleń podatników
 • przygotowywanie doniesień karnych, skarbowych
 • przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis
 • współpraca z jednostkami miejskimi w sprawach dotyczących opodatkowania nieruchomości
 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa interesantów
 1. przygotowywanie danych do sprawozdań i planowania budżetu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • minimum roczne doświadczenie w administracji publicznej na stanowiskach związanych
  z prowadzeniem spraw finansowych lub w innych podmiotach w zakresie spraw podatkowych
 • doświadczenie w obsłudze klienta w jednostkach administracji publicznej lub sektorze usług finansowych
 • znajomość przepisów dotyczących podatku od nieruchomości i Ordynacji podatkowej 

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawo
 • studia podyplomowe z zakresu: podatków, finansów publicznych lub prawa administracyjnego
 • praktyka w zakresie stosowania prawa podatkowego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_FN_104_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-07-28
Opis zmian: Informacja o wynikach rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-07-28 13:02