Oferta: ds.ulg

Data publikacji: 2021-08-25
Nr ref.: FN/156/2021
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds.ulg

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-23

Zakres podstawowych czynności

 1. prowadzenie postępowania w zakresie indywidualnych wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności:
 • prowadzenie ewidencji wniosków
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego
 • dokonywanie oględzin nieruchomości w postępowaniu o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, analizowanie wniosków i złożonej dokumentacji, przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w sprawie ulg
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowych
 • przygotowywanie postanowień i zaświadczeń o pomocy de minimis
 1.  prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością:
 • prowadzenie ewidencji udzielonych ulg
 • sporządzanie sprawozdań i informacji o udzielonych ulgach i pomocy publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe  
 • doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa podatkowego oraz pomocy publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o pomocy publicznej oraz o podatkach i opłatach lokalnych
 • umiejętność analizy sprawozdań finansowych oraz przepisów prawnych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: prawo, ekonomiczne, administracyjne
 • studia podyplomowe z zakresu podatków, finansów publicznych lub prawa administracyjnego
 • doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej lub w obszarze usług finansowo - podatkowych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_Fn_156_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2021-09-23
Opis zmian: FN/156/2021 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2021-09-23 11:32