Oferta: ds. księgowości

Data publikacji: 2021-09-06
Nr ref.: FN/167/2021
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. księgowości
Informacje dodatkowe: 2 etaty

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-24

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie ewidencji księgowej projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
 • opracowywanie procedur finansowo-księgowych do rozliczanych projektów
 • kontrolowanie wpływających dokumentów finansowo-księgowych, ewidencjonowanie ich w systemie KSAT i realizowanie płatności
 • przygotowywanie dokumentów do sporządzenia wniosku o płatność
 •  sporządzanie sprawozdań budżetowych realizowanych projektów
 • przyjmowanie i weryfikowanie jednostkowych sprawozdań budżetowych
 • sporządzanie zestawień i informacji dotyczących bieżącej sytuacji finansowej oraz o obrotach i saldach kont księgowych
 • rozliczanie podatku VAT
 • współudział w opracowaniu sprawozdań finansowych

lub

 • obsługa finansowo-księgowa inwestycji, w tym m.in.:

-          kontrolowanie i dekretowanie dowodów dotyczących jednostki budżetowej w zakresie inwestycji Urzędu oraz środków trwałych przekazywanych do miejskich jednostek organizacyjnych

-          księgowych dowodów jednostki  w systemie informatycznym KSAT oraz dochodów i wydatków związanych z finansowym majątkiem trwałym

-          rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji VAT - UE w zakresie zadań oddziału

-          prowadzenie ewidencji papierów wartościowych i kontrolowanie ich ważności

-          wystawianie faktur, kontrolowanie dokumentów księgowych z tytułu odsetek i kredytów, pożyczek i obligacji

-          wprowadzanie do systemu bakowości elektronicznej płatności dyspozycji, faktur i rachunków

-          udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych i  finansowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie na stanowiskach wymagających stosowania wiedzy z zakresu księgowości, finansów
 • znajomość przepisów z zakresu księgowości budżetowej, finansów publicznych i podatku VAT
 • sprawna obsługa pakietu MS Office (Excel)

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT
 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych
 • doświadczenie w obsłudze systemu bankowości elektronicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna głównie przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-09-24
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-09-24 08:33