Oferta: ds. sprawozdawczości

Data publikacji: 2024-01-17
Nr ref.: . FN/20/2024
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. sprawozdawczości
Informacje dodatkowe: ODDZIAŁ REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-02-09

Zakres podstawowych czynności

 1. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych:
 • przyjmowanie oraz kontrolowanie merytoryczne i formalno-rachunkowe sprawozdań jednostkowych
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych w terminach określonych przepisami
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych z zakresu sprawozdawczości
 1. Podejmowanie działań w sprawach:
 • kontroli i uzgadniania dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu oraz sporządzania zestawień i informacji ich dotyczących
 • dekretowania dokumentów księgowych i ich wprowadzania do systemu finansowo-księgowego
 • monitorowania i uzgadniania sald kont analitycznych i syntetycznych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie   
 • doświadczenie w działach finansowych/księgowych  
 • znajomość zasad rachunkowości, finansów publicznych
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych
 • zdolności analityczne, dokładność i skrupulatność
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie w sprawozdawczości budżetowej lub w  obszarze finansów publicznych
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - pl. Kolegiacki 17
 • praca administracyjna przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_FN_20_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa-Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2024-02-09 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2024-02-09 11:27