Oferta: ds. czystości miasta

Data publikacji: 2021-09-20
Nr ref.: GK/182/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. czystości miasta

Zakres podstawowych czynności

 • monitorowanie i obsługa zgłoszeń mieszkańców dotyczących interwencji czystościowych
  w systemie "Smart City"
 • prowadzenie wizji w terenie w celu oceny stanu utrzymania terenów przestrzeni publicznej
 • współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami pomocniczymi Miasta - osiedlami w zakresie utrzymania czystości i porządku w Mieście
 • udział w organizacji corocznej akcji deratyzacyjnej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: nauki przyrodnicze, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, administracja
 • znajomość ustaw i przepisów prawa miejscowego z zakresu utrzymania czystości i porządku
  w gminach
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi Systemu Informacji Przestrzennej
 • doświadczenie w obszarze gospodarki komunalnej lub przy prowadzeniu kontroli
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-10-06.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2021-09-20
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2021-09-20 15:38