Oferta: ds. rozwoju systemu (gospodarowania odpadami komunalnymi)

Data publikacji: 2022-09-15
Nr ref.: GK/222/2022
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. rozwoju systemu (gospodarowania odpadami komunalnymi)
Informacje dodatkowe: miejsce pracy - budynek UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

Zakres podstawowych czynności

 • analizowanie dostępnych na rynku narzędzi i rozwiązań technologicznych, a także systemów gospodarowania odpadami w innych miastach, w celu inicjowania działań rozwijających poznański system gospodarowania odpadami komunalnymi
 • współpraca przy opracowywaniu projektów wieloletnich strategii i planów gospodarowania odpadami w Mieście
 • monitorowanie zmian prawa krajowego i unijnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • opracowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - ochrona i inżynieria środowiska, gospodarka komunalna, gospodarka odpadami, kierunki ekonomiczne, prawo lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi bądź doświadczeniem zawodowym w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki odpadami
 • co najmniej roczny staż pracy
 • wiedza ogólna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach
 • zdolności analityczne
 • dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • wiedza dotycząca organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Poznania
 • doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska lub gospodarką odpadami
 • doświadczenie w pracy związanej z zamówieniami publicznymi

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy i wyjazdy służbowe
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-10-10.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2022-09-15 00:00
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2022-09-15 15:33