Oferta: ds. gospodarki energetycznej

Data publikacji: 2019-04-12
Nr ref.: GK/75/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. gospodarki energetycznej

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-05-09

Zakres podstawowych czynności

 • udział w aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania"
 • realizacja projektu optymalizacji kosztu energii elektrycznej i gazu, m. in. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na grupowy zakup energii i gazu, koordynacja realizacji umowy, monitorowanie efektów i analiza oszczędności
 • udział w opracowaniu dokumentów dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 • tworzenie koncepcji inteligentnych systemów zarządzania użytkowaniem energii

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne - ciepłownictwo, elektrotechnika, energetyka
 • doświadczenie w pracy związanej z energetyką, ciepłownictwem lub efektywnością energetyczną
 • znajomość ustaw: Prawo energetyczne, o efektywności energetycznej, Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie magisterskie na kierunkach technicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GK_75_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-09 12:23 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)