Oferta: ds. ochrony zwierząt

Data publikacji: 2024-01-05
Nr ref.: GK/13/2024
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. ochrony zwierząt
Informacje dodatkowe: miejsce pracy - budynek UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-02-13

Zakres podstawowych czynności

 • udział w prowadzeniu postępowań i przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w zakresie czasowego odebrania zwierząt domowych dotychczasowym właścicielom lub opiekunom w przypadku przesłanek o znęcaniu się nad zwierzęciem
 • prowadzenie procedury konkursowej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie udzielania pomocy zwierzętom dziko żyjącym z terenu miasta Poznania oraz koordynowanie realizacji zadania związanego z leczeniem i rehabilitacją tych zwierząt przez podmioty wybrane w drodze ww. konkursu
 • udział w przygotowaniu projektu corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu oraz monitorowanie realizacji zadań z tego obszaru
 • udział w realizacji programów miejskich Kejter też poznaniak i Koci okrągły stół, w tym współorganizacja wydarzeń takich jak Światowy Dzień Kota i Marsz Kejterka
 • wsparcie w przygotowaniu akcji Wiosenne Porządki i Sprzątanie Świata oraz przy powszechnej akcji deratyzacyjnej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - administracja, prawo, nauki przyrodnicze, ekonomiczne lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi bądź doświadczeniem zawodowym w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki komunalnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zasad prowadzenia postępowań administracyjnych   
 • znajomość zasad współpracy z organizacjami pożytku publicznego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • znajomość tematyki szeroko pojętej ochrony zwierząt w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zwierząt
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych albo z prowadzeniem kontroli lub wizji terenowych
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze oraz wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GK_13_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2024-02-12 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2024-02-13 12:31