Oferta: ds. umów i sprawozdawczości z udziałem mieszkańców

Data publikacji: 2019-08-23
Nr ref.: GK/180/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. umów i sprawozdawczości z udziałem mieszkańców

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-09-24

Zakres podstawowych czynności

 • współpraca przy przygotowywaniu projektów umów i porozumień w sprawie realizacji inwestycji z udziałem mieszkańców
 • rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na realizację tych inwestycji
 • opracowywanie danych dotyczących ww. inwestycji do sprawozdań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja, kierunki ekonomiczne, kierunki techniczne
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją inwestycji z udziałem mieszkańców
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących stowarzyszeń i działalności pożytku publicznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze gospodarki komunalnej lub/i we współpracy z organizacjami społecznymi lub/i w pracy związanej z realizacją/rozliczaniem inwestycji
 •  doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GK_180_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-24 09:43 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)