Oferta: ds. zezwoleń i kontroli

Data publikacji: 2024-01-08
Nr ref.: GK/15/2024
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. zezwoleń i kontroli

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-02-05

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw z zakresu obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • prowadzenie kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na działalność gospodarczą w obszarze opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Poznania

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, nauki przyrodnicze
 • znajomość tematyki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • znajomość KPA i zasad prowadzenia postępowań administracyjnych
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych, prowadzeniem kontroli, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką komunalną
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GK_15_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2024-02-05 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2024-02-05 13:06