Oferta: ds. dzierżaw

Data publikacji: 2018-04-10
Nr ref.: GN/66/2018
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. dzierżaw

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie postępowań w zakresie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości komunalnych oraz Skarbu Państwa w tym m.in.: obsługa wniosków; przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta, umów dzierżawy, najmu, użyczenia, protokołów zdawczo-odbiorczych
 • przygotowywanie i realizacja przetargów, konkursów na wynajem lub dzierżawę nieruchomości
 • prowadzenie baz danych, sporządzanie sprawozdań
 • wykonywanie wywiadów w terenie

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna, prawo, administracja
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami w zakresie praw do nieruchomości
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego
 • umiejętność obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie redagowania umów cywilno-prawnych
 • doświadczenie w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • znajomość przepisów związanych z wyceną nieruchomości

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga bezpośredniego komunikowania się z klientami i instytucjami, wyjścia poza miejsce pracy; miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2018-04-22.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2018-04-10 14:28