Oferta: ds. infrastruktury

Data publikacji: 2019-01-10
Nr ref.: GN/12/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. infrastruktury

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-22

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie postępowań w zakresie udostępniania nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa pod realizację infrastruktury
 • prowadzenie postępowań związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa w zakresie infrastruktury
 • udostępnianie informacji publicznej
 • obsługa klienta, w tym udzielanie informacji na temat prowadzonych postępowań
 • kontakt z innymi podmiotami w zakresie dot. dokumentacji geodezyjnej (mapy zasadnicze, ewidencyjne etc.), prawnej (księgi wieczyste)
 • zadania związane z tworzeniem oraz aktualizacją baz danych oraz rejestrów niezbędnych dla pracy Oddziału 
 • przeprowadzanie wywiadów w terenie

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - gospodarka przestrzenna, prawo, administracja
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego 
 • umiejętność odczytywania treści mapy zasadniczej
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami, administracji, planowania przestrzennego, ekonomii, wyceny nieruchomości
 • doświadczenie w obszarze gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_12_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Ajchsztet
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-22 10:33 - info o naborze (Aktualizacja)