Oferta: ds. ocen oddziaływania

Data publikacji: 2024-01-08
Nr ref.: KSr/4/2024
Wydział: Wydział Klimatu i Środowiska
Stanowisko: ds. ocen oddziaływania
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na ok. 7 miesięcy

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-02-05

Zakres podstawowych czynności

Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:

 • weryfikacja formalna wniosków, kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
 • sporządzanie projektów dotyczących między innymi: wniosków o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, opinii w sprawie warunków zabudowy i projektów budowlanych dla inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu, pozwoleń zintegrowanych
 • organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • minimum roczny staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska
 • znajomość zagadnień dotyczących ocen oddziaływania

Wymagania dodatkowe

-

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Gronowa 22, Poznań
 • praca głównie przy komputerze
 • możliwe czynności w terenie
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu środowiska w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KSr_4_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2024-02-05 00:00
Opis zmian: KSr/4/2024 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2024-02-05 10:54