Oferta: ds. ochrony powierzchni ziemi

Data publikacji: 2024-01-02
Nr ref.: KSr/9/2024
Wydział: Wydział Klimatu i Środowiska
Stanowisko: ds. ochrony powierzchni ziemi

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-02-08

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną powierzchni ziemi, m.in.: prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wydawanie opinii dotyczących zanieczyszczenia gruntów rolnych, przygotowywanie decyzji dla podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, których działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, przygotowywanie elementów pozwolenia zintegrowanego, opracowywanie opinii merytorycznych w sprawach np. raportów o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach itp., przyjmowanie i analiza wyników badań gleby i ziemi
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, m.in.: wydawanie zezwoleń na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz decyzji nakazujących usunięcie odpadów, przygotowywanie opinii w sprawie wniosków dotyczących gospodarki odpadami, udział w kontrolach związanych z miejscem zbierania/przetwarzania odpadów, opracowywanie opinii merytorycznych w ramach np. raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach itp.
 • prowadzenie spraw o charakterze interwencyjnym, związanych z ochroną powierzchni ziemi i gospodarką odpadami, w tym m.in.: przetwarzanie informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, aktualizacja bazy azbestowej, wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacją, stymulowanie współpracy z innymi jednostkami, informowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania o zagrożeniach dla środowiska w związku z odpadami lub skażeniami gruntu.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: geologia, geoinformacja, geografia, ochrona środowiska, kierunki ze specjalnością ochrona środowiska lub obejmujące gleboznawstwo, nauki chemiczne
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z zagadnieniami ochrony środowiska
 • znajomość zagadnień z dotyczących powierzchni ziemi i gospodarki odpadami
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność redagowania pism i sporządzania opinii
 • umiejętność współpracy w zespole

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe związane z zagadnieniami ochrony powierzchni ziemi
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w ochronie środowiska w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dopłata do wypoczynku, MyBenefit, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KSr_9_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2024-02-08 00:00
Opis zmian: KSr/9/2024 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2024-02-08 12:22