Oferta: ds. ewidencji informacji

Data publikacji: 2021-11-19
Nr ref.: KOS/236/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: ds. ewidencji informacji
Informacje dodatkowe: (zastępstwo na ok. 1,5 roku)

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-12-13

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw związanych z udzielaniem informacji o środowisku i jego ochronie
 • określanie opłaty za wyszukiwanie informacji
 • obsługa spraw administracyjnych wydziału, w tym ewidencja korespondencji i informacja telefoniczna dotycząca prowadzonych postępowań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja, nauki przyrodnicze oraz inne związane z ochroną środowiska
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska
 • ogólna znajomość zagadnień merytorycznych w obszarze ochrony środowiska
 • wysokie umiejętności komunikowania się, w tym redagowania pism i komunikatów

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu środowiska w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KOS_236_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2021-12-13 00:00
Opis zmian: KOS/236/2021 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2021-12-13 11:56