Oferta: kierownik oddziału ocen oddziaływania

Data publikacji: 2022-09-06
Nr ref.: KOS/214/2022
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: kierownik oddziału ocen oddziaływania

Zakres podstawowych czynności

 • kierowanie pracą zespołu i realizacją zadań Oddziału
 • przyjmowanie, prowadzenie, rozpatrywanie i koordynowanie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • sprawdzanie wniosków oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pod względem  formalnym
 • wydawanie postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania na środowisko
 • wydawanie opinii na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury w sprawie warunków zabudowy i projektów budowlanych dla inwestycji
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku lub raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • współpraca przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych 

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na poziomie magister lub magister inżynier na kierunkach: nauki o ziemi i środowisku, gospodarka przestrzenna, prawo, administracja lub inne kierunki uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem, inżynierii środowiska, planowania przestrzennego
 • co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata w obszarze zadań związanych z ochroną środowiska
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym
 • wiedza specjalistyczna z zakresu ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego - aspekty merytoryczne i prawne
 • wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wydawania decyzji administracyjnych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy i kontakty zewnętrzne
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • miejsce pracy: ul. Gronowa, Poznań
 • stabilne zatrudnienie
 • wpływ na kształtowanie środowiska przyrodniczego w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-10-06.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2022-09-26 00:00
Opis zmian: KOS/249/2021 - przedłużenie terminu publikacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2022-09-26 09:48