Oferta: ds. realizacji zadań przyrodniczych i gospodarki wodnej (zastępstwo)

Data publikacji: 2021-08-16
Nr ref.: KOS/150/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: ds. realizacji zadań przyrodniczych i gospodarki wodnej (zastępstwo)
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo ok. rok

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-30

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie, rozpatrywanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną wód przed zanieczyszczeniami, ochroną przeciwpowodziową, utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, ochroną jakościową i ilościową wód, w tym między innymi: interwencje na wnioski ludności w zakresie zalewania nieruchomości  
 • konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych oraz przyjmowanie zgłoszeń do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i ich kontroli
 • naliczanie opłat za utraconą retencję, opiniowanie dokumentacji technicznych, raportów  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk oraz nadzór nad kąpieliskami, przygotowywanie projektów uchwał  w zakresie kąpielisk i innych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geografia, geologia, gospodarka wodna, budownictwo wodne lub o specjalności melioracje
 • praktyka zawodowa związana z gospodarką wodną, ochroną wód lub geologią
 • znajomość przepisów z zakresu prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, ochrony wód, geologii, kodeksu postępowania administracyjnego
 • wiedza z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniami, podtopień i zalewania nieruchomości, utraconej retencji, przydomowych oczyszczalni, ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy i konserwacji zbiorników wodnych, budowli hydrotechnicznych, cieków wodnych, rowów itp.
 • komunikatywność, umiejętności obsługi klienta, współpracy w zespole i organizacji pracy

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad sporządzania przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych w zakresie konserwacji cieków, zbiorników i budowli hydrotechnicznych
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • ciekawą pracę i stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu krajobrazu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KOS_150_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2021-09-30
Opis zmian: KOS/150/2021 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2021-09-30 13:41