Oferta: zastępca dyrektora ds. technicznych i środowiska

Data publikacji: 2021-09-02
Nr ref.: KOS/162/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: zastępca dyrektora ds. technicznych i środowiska

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-08

Zakres podstawowych czynności

Zarządzanie realizacją zadań w Oddziałach: Ochrony Środowiska, Realizacji Zadań Przyrodniczych i Gospodarki Wodnej, Ocen Oddziaływania, w tym m.in.:

 • nadzorowanie działań administracyjnych podległych Oddziałów
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań od wydanych w Wydziale decyzji i zarządzeń pokontrolnych
 • wydawanie decyzji i opinii merytorycznych
 • współpraca przy planowaniu budżetu zadaniowego Wydziału, z uwzględnieniem dofinansowania z funduszu ochrony środowiska
 • współpraca z otoczeniem naukowym, administracyjnym i gospodarczym na rzecz gospodarki wodnej i ochrony środowiska
 • zastępowanie dyrektora Wydziału

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na poziomie magister lub magister inżynier: prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, kierunki związane z ochroną środowiska, biologia, inżynierią środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo lądowe lub wodne, melioracje
 • co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku urzędniczym w obszarze ochrony środowiska
 • minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • wiedza prawna i praktyczna z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, w tym w szczególności ustaw: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeks postępowania administracyjnego
 • wysokie umiejętności zarządcze

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy w zakresie prawa w administracji, zarządzania, zarządzania środowiskiem, finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy i kontakty zewnętrzne
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wpływ na ochronę środowiska w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KOS_162_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2021-10-05
Opis zmian: KOS/162/2021 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2021-10-08 12:53