Oferta: ds. dotacji i zamówień publicznych

Data publikacji: 2019-08-09
Nr ref.: KOS/175/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: ds. dotacji i zamówień publicznych
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo do końca 2020 r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-10-15

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych, w tym m.in.: przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia w Wydziale, wprowadzanie danych do rejestru zamówień publicznych Urzędu, przygotowywanie umów, nadzorowanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kontrola dokumentów, umów i realizacji dla udzielanych zamówień publicznych przez Wydział pod kątem zgodności z Prawem zamówień publicznych
 • obsługa dotacji przyznawanych organizacjom pożytku publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", w tym m.in.:  przygotowanie konkursu na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pożytku publicznego, obsługa komisji konkursowej, przygotowanie zarządzenia Prezydenta w zakresie rozstrzygnięcia konkursu, przygotowanie umów i monitorowanie ich realizacji, weryfikacja poprawności rozliczenia dotacji

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe  
 • co najmniej roczne doświadczenie  zawodowe w obszarze zamówień publicznych
 • praktyczna znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe / kursy / szkolenia z zakresu: zamówień publicznych, udzielania dotacji, zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • doświadczenie zawodowe związane z udzielaniem dotacji i finansami publicznymi
 • doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy i delegacje
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KOS_175_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-15 14:36 - Rekrutacja nr ref. KOS/175/2019 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)