Oferta: ds. organizacji pozarządowych

Data publikacji: 2023-12-18
Nr ref.: Kl/198/2023
Wydział: Wydział Kultury
Stanowisko: ds. organizacji pozarządowych

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-01-25

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa, w tym:

- ocena aktualizowanych ofert

- zawieranie umów

- weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe 
 • przynajmniej rok doświadczenia zawodowego, w tym, w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • bardzo dobra komunikatywność

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia  z zakresu zarządzania kulturą, komunikacji społecznej, rozliczania dotacji
 • znajomość życia kulturalnego Poznania
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z obsługą przyznawanych dotacji dla organizacji pozarządowych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - ul. 3 Maja 46
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu życia kulturalnego Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Stoińska
Data wytworzenia informacji: 2024-01-25 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Stoińska
Data i godzina publikacji: 2024-01-25 09:21