Oferta: ds. systemów bezpieczeństwa

Data publikacji: 2022-09-05
Nr ref.: OUr/218/2022
Wydział: Wydział Obsługi Urzędu
Stanowisko: ds. systemów bezpieczeństwa

Zakres podstawowych czynności

 • realizacja zadań z zakresu zabezpieczania technicznego obiektów Urzędu:

-         przygotowanie oraz nadzór nad procedurami bezpieczeństwa w UMP, także poprzez kontrolę stanu zabezpieczeń

-         prowadzenie dokumentacji, w tym także sporządzanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań w trybach przewidzianych w PZP

-         współpraca ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją oraz pozostałymi instytucjami związanymi z bezpieczeństwem UMP

 • obsługa systemów kontroli dostępu, systemów włamaniowych i telewizji dozorowej:

-         przygotowywanie oraz ewidencjonowanie kart urzędników UMP

-         analiza zapisów obrazu z kamer oraz zabezpieczanie nagrań na potrzeby Urzędu oraz innych instytucji

-         kontrola usług serwisowych systemów zabezpieczeń

 • obsługa administracyjna parkingów UMP
 • udział w przeglądach technicznych obiektów

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość zagadnień związanych z techniczną ochroną osób i mienia
 • dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacji typu E (eksploatacja) uprawniające do zajmowania się instalacją i eksploatacją urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych do 1kV
 • wykształcenie wyższe - telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze oraz wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-09-26.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Ajchsztet
Data wytworzenia informacji: 2022-09-05 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Ajchsztet
Data i godzina publikacji: 2022-09-05 09:32