Oferta: aplikant radcowski

Data publikacji: 2019-08-13
Nr ref.: OR/176/2019
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: aplikant radcowski
Informacje dodatkowe: praca na 0,5 etatu, na czas określony tj. odbywania aplikacji

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-10-01

Zakres podstawowych czynności

 • wspieranie radców prawnych w procesie gromadzenia dokumentów i pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia spraw
 • sporządzanie projektów typowych pism w sprawach sądowych, egzekucyjnych
  i administracyjnych
 • sporządzanie projektów opinii i stanowisk prawnych
 • wstępna weryfikowanie projektów umów i innych dokumentów
 • prowadzenie terminarza spraw sądowych
 • przygotowanie i przekazywanie korespondencji radców prawnych do wysyłki
 • zastępowanie radców prawnych przed sądami i innymi organami
 • przekazywanie do archiwizacji akt spraw prowadzonych przez radców prawnych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - prawo
 • odbywanie aplikacji radcowskiej lub zdany egzamin wstępny na aplikację i złożony wniosek o wpis na listę aplikantów w bieżącym roku
 • znajomość i umiejętność sprawnego stosowania obowiązujących przepisów prawnych
 • umiejętność dokonywania analizy prawnej i redagowania pism

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej lub w kancelariach prawnych
 • doświadczenie w wykonywaniu zastępstwa prawnego przed sądami i organami administracji
 • znajomość zakresu kompetencji organów administracji publicznej, szczególnie lokalnej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_OR_176_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-01 14:37 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)