Oferta: ds. audytu wewnętrznego

Data publikacji: 2019-07-22
Nr ref.: OR/158/2019
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: ds. audytu wewnętrznego

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-09-17

Zakres podstawowych czynności

 • wykonywanie czynności audytora wewnętrznego w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych zgodnie z przepisami regulującymi audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, standardami kontroli zarządczej oraz wewnętrznymi przepisami Urzędu
 • udział w przygotowywaniu planu audytu oraz sprawozdania z jego realizacji
 • wykonywanie czynności doradczych
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi, instytucjami kontrolnymi oraz organizacjami audytorów wewnętrznych

Wymagania obowiązkowe

 • kwalifikacja zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych/kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych lub w innych podmiotach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 • wiedza z zakresu sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych
 • znajomość standardów zarządzania jakością i umiejętność ich stosowania
 • umiejętność analitycznego myślenia, oceny stanu faktycznego i formułowania zaleceń
 • odporność na stres i asertywność
 • dobra organizacja pracy i samodzielność

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, administracyjne, audyt i kontrola wewnętrzna
 • kursy/szkolenia z: rachunkowości, analizy finansowej, audytu i kontroli wewnętrznej, administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z audytowanymi oraz z  instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_OR_158_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-17 10:31 - Informacja o naborze (Aktualizacja)