Oferta: ds. planowania i rozliczeń budżetu

Data publikacji: 2024-01-03
Nr ref.: OR/11/2024
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: ds. planowania i rozliczeń budżetu

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-01-26

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw administracyjno-finansowych związanych z rozwojem zawodowym pracowników Urzędu w tym m.in.: zgłaszanie pracowników na szkolenia zewnętrzne, prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń finansowych dotyczących szkoleń, przygotowywanie dyspozycji przekazania środków, wprowadzanie ich do systemu KSAT oraz dodawanie dokumentów do umów, przygotowywanie umów dotyczących dokształcania, prowadzenie bazy danych związanych z udziałem pracowników w szkoleniach zewnętrznych;
 • prowadzenie spraw administracyjno-finansowych związanych z delegacjami służbowymi pracowników;
 • prowadzenie spraw administracyjno-finansowych związanych z usługami medycznymi dla pracowników Urzędu;
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydziału w tym m.in.: ewidencji dokumentów finansowo - księgowych dotyczących realizacji zadań Wydziału, przygotowywanie dokumentów księgowych do wypłaty, wprowadzanie dokumentów do systemu KSAT, wystawianie not obciążeniowych oraz not korygujących, wprowadzanie do systemu KSAT faktur i rachunków za wykonane zobowiązania dotyczące zadań  wydziału

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń finansowych w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość zasad sprawozdawczości budżetowej
 • umiejętność sporządzania analiz, raportów i zestawień finansowych
 • bardzo dobra obsługa MS Excel

Wymagania dodatkowe

 • kursy/szkolenia w zakresie finansów publicznych, administracji
 • doświadczenie w planowaniu i sprawozdawczości budżetowej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - pl. Kolegiacki
 • praca administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • rodzaj pracy wymaga dużej skrupulatności i dokładności
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu wizerunku Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_Or_11_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa-Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2024-01-26 00:00
Opis zmian: Informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2024-01-26 08:53