Oferta: ds. rozwoju kadr

Data publikacji: 2024-01-03
Nr ref.: OR/3/2024
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: ds. rozwoju kadr
Informacje dodatkowe: praca na 0,5 etatu, na czas określony do 1,5 roku

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-01-23

Zakres podstawowych czynności

 • wspieranie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie:

-           działania pomocnicze przy procesach rekrutacyjnych i okresowej ocenie pracowniczej

-           czynności administracyjne związane z programami stażowymi i praktykami, m.in.: przygotowywanie umów, zaświadczeń, weryfikowanie list obecności, rachunków

-           organizowanie szkoleń i warsztatów dla pracowników Urzędu

-           przeprowadzanie ankiet, badań jakościowych, analizowanie wyników w zakresie zzl

-           uzupełnianie ewidencji baz danych

-           przygotowywanie projektów pism, archiwizowanie dokumentacji

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - nauki społeczne
 • doświadczenie w realizacji procesów kadrowych  
 • umiejętność wykonywania analiz i sporządzania raportów
 • wysoki poziom umiejętności społecznych, budowania dobrych relacji wewnętrznych
 • zaawansowana obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • kursy/szkolenia/studia podyplomowe w zakresie zzl
 • znajomość metod badań statystycznych
 • wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - pl. Kolegiacki 17
 • praca administracyjna przy komputerze
 • kontakt z pracownikami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu wizerunku Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_Or_3_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa-Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2024-01-23 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2024-01-23 15:26