Oferta: ds. kadr dyrektorów szkół

Data publikacji: 2021-08-31
Nr ref.: OW/164/2021
Wydział: Wydział Oświaty
Stanowisko: ds. kadr dyrektorów szkół
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo do ok listopada 2022 r

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-13

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów nadzorowanych jednostek
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach powołań i odwołań stanowisk dyrektorskich
 • współpraca przy organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
 • koordynowanie procedury związanej z cząstkową oceną pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - administracja, nauki społeczne, ekonomia, prawo
 • co najmniej roczny i staż pracy w tym doświadczenie
 • na stanowiskach administracyjnych w obszarze oświaty lub/i na stanowiskach związanych z administracją kadrową
 • znajomość prawa oświatowego i prawa pracy
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office
 • wysoki poziom umiejętności analitycznych

Wymagania dodatkowe

 • kursy/szkolenia z obszaru prawa pracy
 • wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • znajomość KPA oraz stosowania Instrukcji Kancelaryjnej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • udział w kształtowaniu oświaty w  Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_naborze_OW_164.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2021-10-13
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2021-10-13 08:47