Oferta: ds. planowania i analiz budżetu

Data publikacji: 2021-06-22
Nr ref.: OW/102/2021
Wydział: Wydział Oświaty
Stanowisko: ds. planowania i analiz budżetu

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-07-26

Zakres podstawowych czynności

 • planowanie i nadzór nad prawidłową realizacją budżetów szkół i placówek oświatowych, w tym: opracowanie wytycznych dotyczących planowania budżetu oświatowego, przyjmowanie oraz weryfikacja projektów planów szkół i placówek oświatowych
 • dokonywanie analizy planów finansowych szkół i placówek oświatowych, w tym: zbieranie i analizowanie składanych przez szkoły i placówki oświatowe wniosków dotyczących zmian planów finansowych, przygotowywanie, wprowadzanie i uzgadnianie zmian planów finansowych
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych
 • weryfikacja wniosków i  rozliczanie dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe w działach finansowych, księgowych
 • wiedza z zakresu prawa finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego
 • umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office) w stopniu dobrym

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie na kierunkach ekonomicznych, administracji
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowe

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_OW_102.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-07-26
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2021-07-26 08:21