Oferta: ds. organizacji szkół i placówek oświatowych

Data publikacji: 2019-07-25
Nr ref.: OW/167/2019
Wydział: Wydział Oświaty
Stanowisko: ds. organizacji szkół i placówek oświatowych

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-09-11

Zakres podstawowych czynności

 • sprawowanie nadzoru nad podległymi szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie organizacji oraz budżetu w części dotyczącej wynagrodzeń, ich pochodnych i odpisów
 • przygotowanie sprawozdań i informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych
 • przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z lokalizacją, tworzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół/placówek
 • współuczestnictwo w ocenie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji do szkół i placówek oświatowych
 • realizacja zadań związanych z kierowaniem uczniów do kształcenia specjalnego oraz umieszczaniem dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • minimum roczny staż pracy
 • doświadczenie na stanowiskach administracyjnych w obszarze oświaty lub na stanowiskach finansowo-ekonomicznych
 • znajomość prawa oświatowego i finansów publicznych
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_167_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Ajchsztet
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-11 13:30 - informacja o naborze (Aktualizacja)