Oferta: ds. administracyjnych i obsługi finansowej

Data publikacji: 2024-01-02
Nr ref.: PW/5/2024
Wydział: Wydział Prawny
Stanowisko: ds. administracyjnych i obsługi finansowej

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-01-30

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej Wydziału, w tym m.in.:

-         prowadzenie spraw związanych z czasem pracy pracowników i kierowaniem pracowników na szkolenia

-         przygotowywanie i aktualizowanie kart stanowisk pracy oraz kart użytkowników uprawniających do dostępu do systemów informatycznych

-         prowadzenie ewidencji pieczęci

-         wspieranie dyrektora wydziału w pozyskiwaniu i gromadzeniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw przez Wydział

-         prowadzenie ewidencji mienia znajdującego się na stanie Wydziału

-         prowadzenie obsługi finansowej Wydziału

-         realizowanie zadań związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu Wydziału wraz z opracowaniem sprawozdawczości budżetowej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w realizacji zadań administracyjnych 
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej lub w kancelariach prawnych  
 • znajomość i umiejętność stosowania Instrukcji kancelaryjnej
 • ogólna wiedza z obszaru finansów publicznych
 • umiejętność redagowania pism
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe  - nauki społeczne
 • doświadczenie w jednostkach administracji samorządowej
 • znajomość programów: KSAT, Mdok

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - pl. Kolegiacki
 • praca administracyjna przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, My Benefit, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_Pw_5_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa-Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2024-01-30 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2024-01-30 09:30