Oferta: ds. rejestracji pojazdów

Data publikacji: 2021-04-09
Nr ref.: SOUK/54/2021
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
Stanowisko: ds. rejestracji pojazdów

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie postępowań dotyczących rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów, wydawania duplikatów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdów
 • obsługa klienta w ww. zakresie
 • udzielanie informacji klientom ww. zakresie w ramach punktu informacji w Wydziale
 • udostępnianie informacji publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy albo
 • wykształcenie wyższe i półroczny staż pracy
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ruchu drogowego w szczególności związanych z rejestracją pojazdów
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu
 • umiejętność asertywnego zachowania i obsługi klienta
 • dobra znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, rozwiązań ADSxP w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 • znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Miejsce pracy: ul. Gronowa 22a

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • obowiązek składania oświadczenia majątkowego
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-04-20.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kinga Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-04-09
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2021-04-09 14:18