Oferta: ds. orzecznictwa w zakresie rejestracji pojazdów

Data publikacji: 2021-06-16
Nr ref.: SOUK/98/2021
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
Stanowisko: ds. orzecznictwa w zakresie rejestracji pojazdów

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-07-12

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie postępowań dotyczących rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów, czasowego wycofania pojazdów z ruchu
 • wydawanie decyzji o rejestracji pojazdów
 • nakładanie kar administracyjnych za niedokonanie rejestracji, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane pojazdów oraz dane właścicieli
 • wydawanie decyzji administracyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń i nabycia pojazdów
 • dokonywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów
 • prowadzenie korespondencji z uprawnionymi organami
 • obsługa klienta w ww. zakresie
 • udzielanie informacji klientom ww. zakresie w ramach punktu informacji w Wydziale
 • udzielanie informacji publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy albo wykształcenie wyższe i pół roku stażu pracy
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ruchu drogowego w szczególności z rejestracji pojazdów oraz przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu
 • umiejętność obsługi klienta
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą klienta lub wydawaniem decyzji administracyjnych
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, rozwiązań ADSxP w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: ul. Gronowa 22a

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • obowiązek składania oświadczenia majątkowego
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_SOUK_98_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Stoińska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-12
Opis zmian: informacja o wyniku rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Stoińska
Data i godzina publikacji: 2021-07-12 11:44