Oferta: inspektor lub gł. specjalista ds. nadzoru inwestorskiego

Data publikacji: 2020-05-19
Nr ref.: WJPM/71/2020
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Stanowisko: inspektor lub gł. specjalista ds. nadzoru inwestorskiego

Data rozstrzygnięcia oferty

2020-07-01

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie inwestycji oraz nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem składników mienia zlokalizowanych na terenach przekazanych osiedlom do zarządzania i korzystania oraz na miejskich obiektach rekreacyjno-sportowych powierzonych Wydziałowi, w tym:

 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych (dokumentacja techniczna i wykonawstwo) oraz udział w pracach komisji przetargowych
 • zlecanie i odbiór prac inwestycyjnych
 • zlecanie i odbiór prac utrzymaniowych oraz remontowych
 • przeprowadzanie przeglądów podstawowych i funkcjonalnych
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3-letni staż pracy
 • doświadczenie zawodowe związane z przygotowywaniem, prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji lub remontów, gdzie wymagane było posiadanie uprawnień budowlanych
 • uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej
 • znajomość przebiegu procesów budowlanych oraz inwestycyjnych
 • znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - budownictwo
 • doświadczenie w pracy w charakterze projektanta, kierownika budowy
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze oraz wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_WJPM_71_2020.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Ajchsztet
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-01 11:53 - informacja o naborze (Aktualizacja)