Oferta: ds. eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej

Data publikacji: 2021-09-21
Nr ref.: ZKB/190/2021
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Stanowisko: ds. eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej
Informacje dodatkowe: Miejsce pracy: ul.Libelta 16/20

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-12

Zakres podstawowych czynności

 • planowanie zadań związanych z rozwojem i utrzymaniem Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania administrowanych przez Oddział
 • opracowywanie dokumentacji na potrzeby prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie umów na realizację zadań Oddziału
 • nadzorowanie  wykonania umów zawartych na realizację zadań Oddziału, sporządzanie  protokołów odbioru  i rozliczanie zleconych prac
 • opracowywanie  sprawozdań rzeczowych i finansowych z realizacji zadań Oddziału
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, sprzętu i wyposażenia w Wydziale
 • prowadzenie zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora lokalnego w Wydziale w zakresie obsługi ubezpieczeń Miasta Poznania

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe   
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z obsługą administracyjną lub przygotowaniem dokumentacji z zakresu zamówień publicznych lub przygotowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów
 • umiejętność samodzielnego planowania i realizowania zadań inwestycyjnych oraz zamierzeń techniczno-eksploatacyjnych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie w projektowaniu sieci teleinformatycznych lub eksploatacji i zarządzaniu systemami i sieciami teleinformatycznymi
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego w jednostce samorządu terytorialnego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • charakter pracy nie jest dostosowany do możliwości osoby z niepełnosprawnością ruchową
 • bezpośredni kontakt z instytucjami

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZKB_190.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-10-12
Opis zmian: informacja o wyniku nabory (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2021-10-12 12:43