Oferta: ds. ochrony przeciwpożarowej

Data publikacji: 2021-09-09
Nr ref.: ZKB/171/2021
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Stanowisko: ds. ochrony przeciwpożarowej
Informacje dodatkowe: Miejsce pracy: ul.Libelta 16/20

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-29

Zakres podstawowych czynności

 • współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie opracowywania
  i uzgadniania Planu Ratowniczego dla Miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz analizowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie Poznania
 • współpraca z Zarządem Miejskim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu
  i jednostkami ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie dotyczącym ich działalności, wyposażenia, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej, ubezpieczenia i badań lekarskich
 • udzielanie dotacji i kontrolowanie ich wykorzystania
 • prowadzenie ewidencji działań jednostek OSP, spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
 • wnoszenie opłat za hydranty przeciwpożarowe i wodę użytą przez jednostki ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczych,
 • współpraca z Aquanet S.A. w zakresie zaopatrzenia Miasta w wodę na cele przeciwpożarowe i sprawności hydrantów

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • przynajmniej trzyletni staż pracy przy wykształceniu średnim
 • doświadczenie w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość zakresu działań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • sprawna obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • kursy/ szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • wykształcenie kierunkowe: administracja, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce i charakter pracy nie są dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZKB_171.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-09-29
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-09-29 12:05