Oferta: ds. zgromadzeń i koordynacji centrum zarządzania kryzysowego

Data publikacji: 2021-06-10
Nr ref.: ZKB/92/2021
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Stanowisko: ds. zgromadzeń i koordynacji centrum zarządzania kryzysowego
Informacje dodatkowe: Miejsce pracy: ul.Libelta 16/20

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-07-27

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie i analizowanie zawiadomień o zgromadzeniach na terenie Poznania
 • powiadamianie o zgromadzeniach odpowiednich organów
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych zakazujących zgromadzenia w przypadku jego niezgodności z prawem
 • koordynowanie działań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in.:

-         koordynowanie pracy zespołu dyspozytorów

-         nadzorowanie systemów wspomagających pracę CZK

-         zgłaszanie konieczności modyfikacji procedur planu zarządzania kryzysowego

-         opracowywanie i aktualizowanie baz danych o siłach i środkach wykorzystywanych w zarządzaniu kryzysowym

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do przebiegu zadań CZK
 • planowanie budżetu, prowadzenie statystyk i korespondencji służbowej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe  
 • min. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem publicznym
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w szczególności zarządzania kryzysowego
 • odporność na w sytuacje stresowe
 • miejętności organizacyjne
 • umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe - zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, administracja
 • kursy, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności
 • doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu pracy zespołu

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • charakter pracy nie jest dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo
 • praca wymaga dyspozycyjności 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZKB_92.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-07-27
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-07-27 12:51