Oferta: ds. administrowania i utrzymania infrastruktury technicznej

Data publikacji: 2019-07-30
Nr ref.: ZKB/168/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Stanowisko: ds. administrowania i utrzymania infrastruktury technicznej

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-09-03

Zakres podstawowych czynności

Administrowanie systemami teleinformatycznymi powierzonych zasobów funkcjonujących w ramach Infrastruktury Technicznych Systemów Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (ITSB,PPiMW MP), w tym min.:

 •  wykonywanie czynności administracyjnych, planowania eksploatacji, technicznego utrzymania, nadzoru, gospodarowania  i ewidencji zasobów ITSBiPP: systemu  monitoringu wizyjnego miasta, systemu ostrzegania i alarmowania,  przyłączy  kabli energetycznych i  światłowodowych  wraz  z ich  systemami nadzoru  i utrzymania
 • weryfikowanie zgłoszonych uszkodzeń oraz ich  diagnozowanie  i nadzorowanie procesu przywracania sprawności systemów po awarii.
 • nadzorowanie i koordynowanie wykonywania prac  techniczno-eksploatacyjnych,  utrzymaniowych  i konserwacyjnych przez   firmy serwisujące powierzone zasoby i kontrolowanie jakości ich  wykonania
 • instalowanie oprogramowania operacyjnego  i specjalistycznego
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej 
 • opracowywanie planu eksploatacji,  sprawozdań rzeczowych i  finansowych w zakresie  dotyczącym nadzorowanej infrastruktury

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe lub kierunkowe wykształcenie średnie: techniczne, telekomunikacja, radiokomunikacja, elektronika, informatyka, teleinformatyka
 • minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim
 • doświadczenie w zakresie utrzymania, eksploatacji, dozoru, zarządzania i konserwacji sieci  telekomunikacyjnych /radiokomunikacyjnych/teleinformatycznych oraz w obszarze bezpieczeństwa, w tym monitoringu wizyjnego
 • umiejętność diagnozowania przyczyn uszkodzeń i awarii oraz ich monitorowania, kontrolowania i usuwania
 • umiejętność tworzenia i stosowania polityk bezpieczeństwa, zasad ochrony przetwarzanych informacji i ich wdrażania oraz stosowania technologii na potrzeby ochrony systemów teleinformatycznych i przetwarzanych w nich informacji
 • znajomość obsługi specjalistycznych narzędzi i aplikacji informatycznych wspierających proces eksploatacji zasobów
 • znajomość zasad ochrony infrastruktury teleinformatycznej

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie inżynierskie
 • zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca w terenie, na wysokości oraz w telekomunikacyjnych studniach kablowych - charakter pracy nie jest dostosowany do możliwości osoby z niepełnosprawnością ruchową
 • bezpośredni kontakt z instytucjami

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZKB_168.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-03 11:56 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)