Oferta: ds. inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Data publikacji: 2021-06-29
Nr ref.: ZSS/103/2021
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: ds. inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na ok. 8 miesięcy

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-07-29

Zakres podstawowych czynności

 • opracowywanie i konsultacje projektów rocznych i wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
 • udział w tworzeniu i koordynowaniu wewnętrznych procedur dotyczących zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
 • obsługa Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • sporządzanie sprawozdań dot. efektów współpracy  z organizacjami pozarządowymi
 • obsługa miejskiego wortalu dla organizacji pozarządowych
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji projektów partnerskich
 • tworzenie i udział w kampaniach informacyjnych dot. organizacji pozarządowych
 • doradztwo organizacjom pozarządowym w zakresie pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy lub/i we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • bardzo dobra znajomość zasad dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • znajomość przepisów prawa z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_naborze_ZSS_103.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2021-07-29
Opis zmian: poprawa informacji o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2021-07-29 09:08