Oferta: ds. komunikacji i planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi

Data publikacji: 2020-02-13
Nr ref.: ZSS/24/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: ds. komunikacji i planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi
Informacje dodatkowe: praca na czas określony do końca września 2021 r.

Zakres podstawowych czynności

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym: opracowywanie projektów rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, koordynacja procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowych z pominięciem otwartych konkursów ofert, prowadzenie naborów kandydatów do komisji konkursowych dla osób wskazanych przez organizacje pozarządowe
 • obsługa wortalu dla organizacji pozarządowych oraz innych narzędzi komunikacji z NGO
 • tworzenie i udział w kampaniach informacyjnych dotyczących organizacji pozarządowych
 • obsługa Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy lub/i we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • znajomość przepisów prawa z zakresu działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-02-25.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-13 14:22 - Ogłoszenie rekrutacyjne (Aktualizacja)