Oferta: ds. niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 2020-03-10
Nr ref.: ZSS/49/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: ds. niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zakres podstawowych czynności

 • realizacja działań związanych ze zlecaniem zadań publicznych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, między innymi: obsługa Komisji Konkursowej, przygotowywanie projektów zarządzeń związanych z ogłaszaniem konkursów i wydatkowaniem środków finansowych, przygotowywanie umów, aneksów, prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zleconych zadań, weryfikacja sprawozdań pod względem merytorycznym i finansowym z realizacji umów
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zarejestrowanych żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań związanych z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie pracy w instytucjach, organizacjach działających w obszarze polityki rodzinnej
 • znajomość zagadnień z obszaru polityki rodzinnej
 • znajomość przepisów dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczeni w pracy związanej z procesem udzielania, rozliczania dotacji

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-03-25.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-13 11:19 - Ogłoszenie rekrutacyjne (Aktualizacja)