Oferta: ds. pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom

Data publikacji: 2024-02-27
Nr ref.: ZSS/28/2024
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: ds. pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-04-18

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom, wynikających z realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 • działania administracyjne na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom  w zakresie wykonywania postanowień MKRPA
 • inicjowanie i realizacja innych działań mających na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, w szczególności poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w mieście

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • wiedza na temat uzależnień, w szczególności uzależnienia od alkoholu oraz zapobiegania uzależnieniom
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • obsługa komputera w stopniu dobrym - pakiet MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy z osobą uzależnioną i jej rodziną
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, karta Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

Inf. o wynikach naboru_ZSS_28_2024.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2024-04-18 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2024-04-18 08:45